Μπορώ να παραδώσω τα προϊόντα από άλλο προμηθευτή στο εργοστάσιό σας; Τότε φορτώστε μαζί;

2020-10-17

Ε: Μπορώ να παραδώσω τα αγαθά από άλλο προμηθευτή στο εργοστάσιό σας; Τότε φορτώστε μαζί;


Α: Εάν έχετε αυτήν την απαίτηση, μπορούμε να την κανονίσουμε ανάλογα. Θα αποθηκεύσουμε τα αγαθά σωστά, θα κανονίσουμε τη φόρτωση και την παράδοση.